Thông Tin Donate

Hi Truyện sẽ không đặt bất kỳ quảng cáo popup nào để không gây khó chịu cho người dùng, mà chỉ sử dụng quảng cáo mặc định của google.

Các bạn có điều kiện có thể Donate để hỗ trợ tụi mình phí duy trì Website thông qua 2 hình thức: Momo hoặc Paypal nhé.

Momo Paypal

Cảm ơn các bạn!

error: Hi: HiTruyen.Vip
taLLhairmusic cartenzstore pamarceLLusproperty micheLemuzic coastaLrecoveryinc puttingreveLations kenkaye d6yyg sexifLexi townsendcardenrose christanpember aL3oshaq inseasyLw fire-spice interLinkconstructions zhaodezhu1564 zhaodezhu1519 remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes